Organisatie


Medisch Toiletpas Nederland is een Stichting dat lotgenoten met elkaar verbind en eensgezind de doelen bereikt.

Door de heldere doelstelling van de collectiviteit ontstaat een mandaat voor de gehele doelgroep.

Het lid worden van een collectiviteit heeft als voordeel dat dit u weinig tijd of moeite kost om uw idealen te bewerkstelligen, dit nemen wij voor onze dienst, samen met onze vrijwilligers.

Jaarlijks zetten vele vrijwilligers zich in voor de Stichting Medisch Toiletpas Nederland. Zij worden ondersteund door de medewerkers op het kantoor van de MTN in Den Haag en in de rest van het land.

 

Organigram

De Stichting heeft een platte organisatiestructuur. Deze organisatiemodel stimuleert betrokkenheid van de werknemers door een gecentraliseerd besluitvormingsproces.

De drie bestuurders maken het beleid. Zij sturen de medewerkers en vrijwilligers aan die zich bezig houden met de uitvoering van het beleid.