Missie & Visie


Medisch Toiletpas Nederland is een jong en onafhankelijke collectiviteit die reeds 2 jaar werkt aan een betere toekomst voor mensen met incontinentie problemen.

 
Het is onze missie om de vrijheid terug te geven en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. De rol die Medisch Toiletpas Nederland hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van toiletaanbieders, voorlichter en kennisbron.
 
Om deze missie te kunnen realiseren, werft Medisch Toiletpas Nederland fondsen en werkt de collectiviteit intensief samen met vrijwilligers, patiëntenorganisaties, zorgprofessionals, onderzoekers, overheden en bedrijfsleven.
 
De impact van incontinentie op de samenleving is enorm. Ruim drie miljoen mensen in ons land hebben een toilet-gerelateerde ziekte en hiermee staan deze aandoeningen in de top vier van de meest voorkomende ziekten in Nederland.
 
Medisch Toiletpas Nederland kent een breed scala van zo’n 200 aandoeningen. Deze aandoeningen lopen zeer uiteen wat betreft ernst, behandelingsmogelijkheden en gevolgen.
 
Beleidsvisie
 
In de beleidsvisie 2014-2017 vindt u meer informatie over de plannen van Medisch Toiletpas Nederland voor de komende jaren.