Geweigerd tot het toilet


Mocht u onverhoopt toch de toegang ontzegd worden tot een toilet met de Medisch Toiletpas willen wij u vragen dit aan ons te melden, wij zullen dan in contact treden met de betreffende organisatie en de dialoog aangaan.

Uw gegevens:

Uw aanhef *

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw pasnummer*

Gegevens locatie:

Naam locatie *

Soort locatie *

Adres locatie *

Woonplaats*

E-mailadres van de locatie / het bedrijf of instantie *

Wat is u overkomen en wilt u middels deze melding overbrengen aan de locatie die u heeft geweigerd? Omschrijf wat u heeft gevoeld en wat het gevolg was, houd het wel alstublieft netjes. Dit bericht wordt één op één doorgestuurd zonder tussenkomst van ons. *

* Deze velden zijn verplicht